Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Helsestasjon 0 til 25

På Helsestasjon  møter du helsepersonell som du kan snakke med om emne som opptar deg.

Helsestasjon omfatter også skolehelsetjenesten. Tilbudet er gratis for ungdom opp til 25 år.
Det vil alltid være helsesykepleier tilstede. Helsesykepleier kan sette deg i kontakt med lege og jordmor.

Eksempler på emner som du kan ta opp:

 • Spørsmål om kroppen
 • Kostveiledning og fysisk aktivitet
 • Hudproblemer
 • Problem på skolen
 • Du kjenner deg trist og ensom
 • Parforhold
 • Seksualitet generelt
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyking og snusing
 • Prevensjon
 • Graviditet
 • Menstruasjonen
 • Slanking og spiseproblemer
 • Psykiske vansker
 • Vonde opplevelser, f.eks. seksuelt misbruk, vold/sykdom i familien

Helsestasjonen kan bl.a. hjelpe deg med:

 • Resepter og annen behandling for helseproblemer
 • Henvisninger til andre instanser i helsevesenet
 • Prevensjonsveiledning og prevensjon
 • Testing med tanke på kjønnssykdommer
 • Graviditetstest
 • Veiledning

 

Kontaktinfo

Navn: Hildegunn Jørgensen

Telefonnr.: 75 07 40 37
e-post: hildegunn.h.jorgensen@leirfjord.kommune.no
Adresse: Skoledalsveien 34, 8890 Leirfjord
Kontortid: 08:30 – 15:00

 

Familievernkontoret

Vi som jobber på familievernkontoret er utdannet som psykologer, pedagoger og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Alle som jobber hos oss har taushetsplikt.

Ventetid: Familievernkontoret har som mål å tilby meklingstime innen 3 uker fra bestilling. I andre saker som par- og familieterapi og foreldreveiledning har vi som målsetting at ventetiden ikke skal være mer enn fire uker. I disse sakene vil par med barn blir prioritert. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

Tilbudet er gratis.

Kontaktinfo

Familievernkontoret

Bestill time: 75 11 41 80

Telefontider:08:30 – 13:00

Epost: kf.mosjoen@bufetat.no

Åpningstider: 08:00 – 15:30

https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/mosjoen/

 

 

Barnevernet

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Kontaktinformasjon:75 07 41 00

Du kan også ringe alarmtelefonen, tlf: 116111 eller kontakte barnevernvakta om du trenger hjelp nå,

tlf: 75 07 41 00

Ruskonsulent

Ruskonsulenten svarer blant annet på spørsmål om tjenestetilbud, søknadsrutiner og andre relevante spørsmål. Videre tilbys veiledning, samtaler og oppfølging.
Ruskonsulenten kan henvise deg og bistå med å hjelpe deg inn til behandling. Ruskonsulenten vil sørge for at du får oppfølging mens du er i behandling og i god tid før du blir utskrevet, slik at du har noe å komme ut til.
Du trenger ikke henvisning for å kontakte tjenesten.
Tilbudet er også tilgjengelig for pårørende.
Kontaktinformasjon
Ruskonsulent: Einar Einmo
Tlf: 90 27 96 89

Psykisk helse

Psykisk helse svarer blant annet på spørsmål om tjenestetilbud, søknadsrutiner og andre relevante spørsmål. Videre tilbys veiledning, samtaler og oppfølging.
Psykisk helse kan henvise deg og bistå med å hjelpe deg inn til behandling. Psykisk helse vil sørge for at du får oppfølging mens du er i behandling og i god tid før du blir utskrevet, slik at du har noe å komme ut til.
Du trenger ikke henvisning for å kontakte tjenesten.
Tilbudet er også tilgjengelig for pårørende.
Kontaktinformasjon
Psykisk helsearbeider:
Marit Myrvik
Tlf: 41 40 61 85
Gry Nilsen
Tlf: 91 73 28 75

PPT Ytre Helgeland

PPT Ytre Helgeland er en pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna.
PPT Ytre Helgeland er en råd og veiledningstjeneste for førskolebarn, grunnskoleelever, og oppfølging av skoletilbudet for voksne med særskilte behov.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste er etter loven kommunens/ fylkeskommunens sentrale sakkyndige organ og er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6.

PPT kan kontaktes uten henvisning.

Kontaktinformasjon

PPT Ytre Helgeland
Postadresse: Postboks 122, 8801 Sandnessjøen
Adresse: Torolv Kveldulvsons gate 7, Sandnessjøen
Telefon: 750 757 50
E-post: pptyh@alstahaug.kommune.no

Lege

Kontaktinformasjon:

Tlf: 75 07 40 30